Bliv medlem

Vil du være med til at støtte Åløkkekvarterets Grundejerforening – en aktiv forening, der støtter beboerne i Åløkkekvarteret?

Sådan gør du:

  1. Send en mail til vores kasserer på adressen: Alexanderdanker@hotmail.com.
  2. I mailen skriver du dit navn og din adresse.
  3. Kort tid efter modtager du et indbetalingskort i postkassen.
  4. Via netbank betales kontingentet for indeværende medlemsår. Så er du medlem.
  5. Vores medlemsår følger ikke kalenderen, men går fra 1. februar til 1. februar. Hvert år i februar modtager du derfor et girokort, der kan betales via betalingsservice. Kontingentet er i øjeblikket 400 kroner om året.

Hver husstand tæller som ét medlem, så det er kun én person i husstanden, der melder sig ind.

Som medlem har du stemmeret på den årlige generalforsamling, og du er med til at støtte foreningens arbejde til gavn for beboere, institutioner og naturen i vores
bydel.

Selv om vi hedder ”grundejerforening” er vi ikke kun for grundejere, men en beboerforening for alle, der bor i kvarteret. Både ejere og lejere kan melde sig ind
i Åløkkekvarterets Grundejerforening. Du skal blot bo på en adresse, der modtager Kuréren, som omdeles til alle i Hans Tausens Sogn.