Foreningen

Åløkkekvarterets Grundejerforening blev stiftet i 1916. Den varetager kvarterets og beboernes interesser over for blandt andet Odense Kommune og andre myndigheder. Desuden arrangerer den forskellige aktiviteter og giver tilskud til gode formål i kvarteret. Foreningen er åben for alle husstande i kvarteret – både ejere og lejere.
Næste generalforsamling holdes 15. marts 2022 i Åasen på Åløkkeskolen.
 
Foreningens bestyrelse valgt på generalforsamlingen i september 2021:
  • Carsten Myhr (formand)
  • Lars Hartvig Linaa (næstformand)
  • Alexander Danker (kasserer)
  • Hans Faarup (sekretær, redaktør)
  • Peer Gyldenbrand Jochumsen
  • Henrik Kjær Larsen
  • Carsten Aadahl Madsen
Suppleanter:
  • Henrik Jacobsen
  • Michael Holck
Kontakt:
Formand Carsten Myhr
Johannevej 4
5000 Odense C
Tlf. 40 30 97 80
 
CVR-nummer: 36640227