Foreningen for beboere i Åløkkekvarteret i Odense

Se kvarterets blad her: Kuréren
 
Følg sagen om byggeri i Åløkkeskoven på denne Facebook-side: Bevar Åløkkeskoven
 
Foreningens bestyrelse valgt i oktober 2020:
Carsten Myhr (formand), Axel Lund Henriksen (næstformand), Alexander Danker (kasserer), Hans Faarup (sekretær, redaktør), Peer Gyldenbrand Jochumsen, Lars Hartvig Linaa, Henrik Kjær Larsen
Suppleanter: Carsten Aadahl Madsen og Henrik Jacobsen
 
CVR-nummer: 36640227