Afgørelse: Ja, her må man godt parkere

Parkeringskontoret vurderer, at på Ny Kongevej falder området markeret med rødt inden for retningslinjerne, og dermed er parkering i skillerabat tilladt.

Parkeringskontoret i Odense Kommune oplyser, hvordan det forholder sig med parkering på skillerabatten, altså det brede stykke med græs eller grus mellem vej og fortov.

Efter en del tvivl om parkeringsforhold på Ny Kongevej og Prinsesse Maries Allé, har vi nu fået retningslinjerne for parkering på de aktuelle veje.

Her er reglerne
Parkeringskontoret ved Odense Kommune oplyser, at følgende betingelser skal være opfyldt før der må parkeres:
• Der skal være kørselsrampe til hele parkeringsarealet eller ingen niveauforskel mellem parkeringsareal og kørebane.
• Parkeringsarealet skal være så bredt, at en almindelig bil kan parkere uden at gå ud over enten kørebane, fortov, cykelsti m.m.
• Arealet skal være kørefast anlagt med f.eks. fliser, græsarmering, asfalt, sten eller tilsvarende.
• Biler må gerne parkere på selve vejen, så længe de holde forskudt af hinanden og ikke spærrer vejen for andet køretøj.

Dette forhold anses dog at være ret uhensigtsmæssigt, derfor anbefaler Trafikudvalget at man kun benytter skillerabatten, eller endnu bedre hvis man har en indkørsel/garage/carport.

Markeret med rødt
Eksemplet på kortet er fra Ny Kongevej, hvor det vurderes fra Parkeringskontoret, at det markerede område med rødt falder inden for retningslinjerne og dermed tillader parkering i skillerabat.

Selv om det er Åløkkekvarterets Grundejerforening, der i denne artikel viderebringer budskabet, kan vi ikke holdes ansvarlig, hvis nogen gør som beskrevet og mod forventning oplever uønskede konsekvenser.

Grundejerforeningens bestyrelse viderebringer hermed alene den modtagne information. Vi opfordrer alle beboere til at holde sig orienteret om og overholde de til enhver tid gældende regler for parkering, så vi alle kan færdes sikkert og forsvarligt i området.

Spørgsmål vedrørende parkering kan rettes til Parkeringskontoret på tlf.: 65 51 2768.
Michael Holck
Trafikudvalget

(Bragt i Kuréren 3-2023, som udkom 4. marts 2023)