Ny bestyrelse valgt på velbesøgt generalforsamling

Åløkkekvarterets Grundejerforening fik på sin generalforsamling 15. marts valgt en ny bestyrelse.

Generalforsamlingen, der blev holdt i Åasen på Åløkkeskolen, samlede 43 deltagere, det højeste deltagertal i mange år. Siden den seneste generalforsamling, der måtte holdes forskudt i efteråret på grund af crorona-nedlukning, havde to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant trukket sig.

Bestyrelsen i Åløkkekvarterets Grundejerforening. Bagest fra venstre: Peer Gyldenbrand Jochumsen, Henrik Kjær Larsen, Line Errebo, Michael Holck, Martin Didriksen og Hans Faarup. Forrest fra venstre: Carsten Aadahl Madsen, Alexander Danker og Axel Lund Henriksen. Foto: Jens Jakob Herrche Petersen

Det lykkedes uden kampvalg at sammensætte en ny bestyrelse bestående af: Alexander Danker, Johannevej (ikke på valg), Henrik Kjær Larsen, Prins Valdemars Vej (ikke på valg), Hans Faarup, Dronning Olgas Vej (genvalgt), Peer Gyldenbrand Jochumsen, Ambrosius Stubs Vej (genvalgt), Michael Holck, Åløkke Allé (nyvalgt, tidligere suppleant), Line Errebo, Prins Valdemars Vej (nyvalgt) og Axel Lund Henriksen, Dronning Olgas Vej (nyvalgt). Som suppleanter valgtes Carsten Aadahl Madsen, Johannevej, og Martin Didriksen, Dronning Olgas Vej.

Suppleanterne er valgt for et år, mens bestyrelsesmedlemmerne er valgt for to år. Undtagen Axel Lund Henriksen, der overtager et mandat, som udløber om et år.

Den fungerende formand, Lars Hartvig Linaa, Ny Kongevej, genopstillede ikke.

Kontingentet stiger

Under gennemgang af regnskabet kunne kasserer Alexander Danker oplyse, at foreningen i 2021 havde et overskud på 25.269 kroner og at kassebeholdningen er på 64.500 kroner.

Generalforsamlingen foreslog, at de 23.851 kroner, der er indsamlet til Bevar Åløkkeskolen, overføres til foreningens konto.

Tidligere formand Carsten Myhr foreslog at lade kontingentet stige med 100 kroner til 400 kroner om året. Det blev vedtaget med 23 stemmer for og fem imod.

Generalforsamlingen vedtog med 40 stemmer bestyrelsens forslag til ændring af paragraf 7 i vedtægterne.

Den nærmeste fremtid

Ved førstkommende bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen sig og går i gang med at indføre den nye arbejdsform, som generalforsamlingen blev oplyst om i beretningen, der blev afgivet af Henrik Kjær Larsen og Lars Hartvig Linaa.

Ud over at holde fokus på skoven og trafikken gennem kvarteret, skal den nye bestyrelse samarbejde med Åløkkeskolen om brug af midler til udvikling af områdets kulturelle miljø.