Bestyrelsen har konstitueret sig

Den nyvalgte bestyrelse i Åløkkekvarterets Grundejerforening har fordelt posterne ved det konstituerende møde, som blev holdt 31. marts.

Axel Lund Henriksen, Dronning Olgas Vej, er ny formand, mens Michael Holck, Åløkke Allé, er ny næstformand. Alexander Danker, Johannevej, fortsætter som kasserer, mens Hans Faarup, Dronning Olgas Vej, fortsætter som sekretær.

Axel Lund Henriksen er nyvalgt til bestyrelsen, og har tidligere været med i en årrække. Michael Holck er ligeledes nyvalgt til bestyrelsen, og var suppleant i foregående periode.

Alexander Danker er mangeårigt bestyrelsesmedlem, herunder de fleste år med posten som sekretær. Hans Faarup er ligeledes mangeårigt bestyrelsesmedlem, herunder de fleste år med posten som sekretær.

Bestyrelsen har på sit første møde drøftet de emner, der blev bragt op af medlemmerne på generalforsamlingen 15. marts. Bestyrelsen har også taget hul på ny fordeling af arbejdsopgaver og nye udvalg.