Grundejerforeningen ønsker overordnede trafikløsninger

Åløkkekvarterets Grundejerforening har fokus på tung trafik og parkering og drøfter løsninger med kommunen.

Grundejerforeningens trafikudvalg har siden sidste blad blandt andet deltaget i et gademøde på Rasmus Rasks Vej, hvor kommunens trafikfolk fik uddybet beboernes svar i tryghedsundersøgelsen.

Hvad angår Mogensensvej mener vi, at vejen måske scorer så højt på utryghedsbarometeret, fordi der er forholdsvis meget trafik på en forholdsvis smal vej, som samtidig er adgangsvej til Pakhusgården.

Mogensensvej har nogle aktive beboere, der er med til at fastholde kommunens fokus på problemerne med trafikken. I undersøgelsen angiver beboerne, at utrygheden skyldes parkeringsforholdene, tung trafik og accelleration og uhensigtsmæssig hastighed i forhold til vejens udformning.

Grundejerforeningen vil gerne se flere fakta om trafikken og målinger, før vi udtaler os om årsagerne. Men beboerne på Mogensensvej oplever og opfatter trafikken som stigende og problematisk. Trafikudvalget er i løbende kontakt med beboere på vejen.

Overordnede trafikløsninger
Trafikudvalget vil også etablere en kontakt til kommunen, hvor vi kan drøfte løsninger og muligheder for de trafikale udfordringer for kvarteret.

Vi ønsker også at etablere samarbejde og dialog med beboerne i Tarup og på Kanalvejen, fordi grundejerforeningen ønsker at arbejde for overordnede trafikløsninger, der er til gavn for hele bydelen.

Vi har særligt fokus på støjgener fra hurtigkørende og gennemgående trafik på Rugårdsvej og Åløkke allé. Specielt aften og nat til tidlig morgen.

Michael Holck og
Axel Lund Henriksen
Åløkkekvarterets Grundejerforening