Let foden fra speederen

(Denne artikel blev bragt i Kuréren 7, august 2022)

Der har tidligere på året været holdt en del vejmøder, hvor en af kommunens trafik-projektledere i forbindelse med projektet ”sikre boligveje” mødte op for at høre hvilke problemer og udfordringer, de enkelte veje og områder måtte opleve.

Det gennemgående tema for langt de fleste veje, har været for høj hastighed og kurérkørsel.

Undertegnede deltog selv på et af disse møder, hvor der var mødt omkring 30 engagerede deltagere op fra kvarteret omkring Rasmus Rask Vej.

Nogle af beboerne kunne berette om høj hastig fra bud-kørsel, såvel som fra beboere i området.

Under mødet, der startede kl. 16.30 og varede en god times tid, blev der observeret en del biler med frisk kørsel set i lyset af kvarterets mange relativt smalle veje.

Når farten synes hurtig

Efter mødet drøftede jeg observationer med kommunens projektleder, der kunne fortælle, at der er et generelt problem i en del boligkvarterer.

Hun nævnte, at 30 km/t sagtens kan føles hurtigt, især hvis man står stille, og der holder parkerede biler – her vil et bevægende objekt synes at bevæge sig hurtigere i kontrast til det stillestående.

Noget som der også blev nævnt på mødtes, var brugen af kurér i området. Her kan det måske være en idé at opfordre beboerne på vejene til at bestille pakker og lignende til en pakkeboks i stedet for til hjem.

Men det er selvfølgelig op til den enkelte og blot en idé, hvis der er mange, som bliver generet af kurérkørsel.

Let foden fra speederen

Der er mange børnefamilier i vores dejlige kvarter, men også ældre, så Trafikudvalget vil gerne opfordre alle bilister til at lette foden fra speederen og udvise særligt hensyn til de ”bløde” trafikanter i boligkvarteret.

Tænk på at hastigheden ofte føles større for gående end for dem der sidder bag rettet.

Michael Holck

formand for trafikudvalget