Tre er på valg til generalforsamling

Et af grundejerforeningens store fokuspunkter er trafikken gennem kvarteret. I 2020 var daværende formand Carsten Myhr (th.) med til at indvie Langesøstiens forlængselse sammen med by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt og byrådsmedlem Claus Houden (tv.) Foto: Kuréren

(Bragt i Kuréren 2, 4. februar 2023)

Når Åløkkekvartertets Grundejerforening holder ordinær generalforsamling onsdag 15. marts kl. 19, er tre medlemmer af bestyrelsen på valg: Axel Lund Henriksen, Alexander Danker og Henrik Kjær Larsen. Det samme er suppleanterne, MartindDidriksen og Carsten Aadahl Madsen, fordi suppleanter er valgt for ét år ad gangen, mens bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.

Mødet finder som altid sted i Åasen på Åløkkeskolen. Dagsorden er ifølge foreningens vedtægter. Emner, man ønsker diskuteret på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før. Se adresse på side 4. Forslaget skal være ledsaget af en skriftlig motivation.

Åløkkekvarterets Grundejerforening er for alle ejere og lejere, der bor på en adresse, som modtager Kuréren. En husstand tæller som ét medlem og har én stemme på generalforsamlingen.

Hans Faarup