Nye bestyrelsesposter i grundejerforeningen

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i Åløkkekvarterets Grundejerforening har bestyrelsen konstitueret sig således:

Formand: Axel Lund Henriksen, Dronning Olgas Vej.
Næstformand: Michael Holck, Åløkke Allé.
Kasserer: Martin Didriksen, Dronning Olgas Vej.
Sekretær: Hans Faarup, Dronning Olgas Vej.

Derudover er der nedsat følgende udvalg (med udvalgsformænd i parentes)
Økonomiudvalg (Martin Didriksen), medlemsudvalg (Line Errebo, Prins Valdemars Vej), Trafikudvalg (Michael Holck), kommunikationsudvalg (Hans Faarup), skovudvalg (Line Errebo), arrangementsudvalg (Axel Lund Henriksen), arkitekturudvalg (Troels Troelsen). Desuden har vi et festudvalg.
Hans Faarup