Blomsterkasser kan dæmpe fart på vejene

En ”bytteboks” kunne for eksempel se sådan ud. Den kan opstilles som forsøg i en periode og være med til at dæmpe trafikken. Illustration: Odense Kommune3. maj havde Åløkkekvarterets Grundejerforening og Tarup Grundejerforening inviteret to ledende embedsfolk fra kommunens klima- og miljøforvaltning til møde om trafik.
(Artiklen kunne læses i Kuréren 6-2023)
Omdrejningspunktet var mulige ideer og løsninger til grønne, aktive adfærdsmønstre i forhold til CO2 og trafikadfærd som en del af kommunens klima-handleplan 2030.
Lukningen af Thomas B. Thriges Gade og det efterfølgende anlægsarbejde med letbanen har skabt en situation, der deler vores kvarter.
Der er voldsomme støjgener fra tung og hurtigkørende trafik ad Åløkke Allé, hvilket også har indflydelse på de omkringliggende ”boligveje”, det vil sige veje, som ikke løser en overordnet trafikal opgave for byens sammenhæng.
Opbakning til vejlukning
Grundejerforeningens generalforsamling gav i marts bestyrelsen næsten 100 procent opbakning (40 for og to imod) til at arbejde for at få lukket Åløkke Allé ved Næsbyvej. Bestyrelsens trafikudvalg har derfor fokus på dette.
Vores korte budskab til Klima- og Miljøforvaltningen er en opbakning til at Åløkke Allé bliver lukket ved Næsbyvej. Samtidig med, at man arbejder på at reducere gennemkørende tung trafik op ad strækningen Næsbyvej/Toldbodgade/Åløkke Allé til gavn for kommunens grønne mobilitetsplan.
Blomsterkasser og bænke
Her er et lille udvalg af de mange forslag, kommunen gerne vil hjælpe med at gennemføre som midlertidige eksperimenter, for eksempel om sommeren:
– Et par parkeringspladser på en af vejene omdannes midlertidigt til et opholdsrum/cykelparkering/opsamlingspunkt for samkørsel. For eksempel med plantekasser og bytteboks. Fungerer også som fartdæmpning, som kan være med til at ændre adfærden hos bilisterne.
– Lån en elcykel/elladcykel til lokalområdet i en periode.
– Etablér en samkørselsbænk, et opsamlingspunkt for samkørsel.
– Klimatopmødet i lokalområdet. Kommunens folk tager rundt med et digitalt værktøj der giver viden om klimaet og overblik over vores personlige CO2-aftryk.
Hvis en gruppe beboere ønsker et forsøg med at dæmpe farten med en blomsterkasse, som skal stå på vejen, skal blomsterkassen som miminum stå der i tre måneder. Beboerne skal selv være ansvarlige for at passe blomsterne og blomsterkasserne skal opstilles i samarbejde med politiet og kommunens vej- og parkafdeling.
Se kommunens forslag
I bunden af denne artikel ligger et referat af mødet mellem grundejerforeningen og Klima- og Miljøforvaltningen. Heri kan I se en vifte af ideer, som forvaltningen. Klik på linket nederst, så åbner dokumentet sig.
Trafikudvalget opfordrer alle beboere på boligveje til at tale sammen og finde inspiration til hvorledes de enkelte veje kan gøres hyggelige og mere sikre gennem grøn, bæredygtig adfærd.
Michael Holck
Trafikudvalget