Gruppe mødes om velfærdskroner

En lokal følgegruppe har holdt sit første møde om, hvordan kommunale kroner fra Velfærdens Fundament kan bruges på og omkring Åløkkeskolen.

Velfærdens Fundament er et projekt vedtaget af Odense Byråd, hvor 625 millioner kroner fordeles til lokalsamfund samt vedligehold og modernisering af byens folkeskoler.

For at hjælpe med at fordele pengene bedst muligt, nedsættes der lokale ”partnerskaber”, hvor drømme og ideer kan omsættes til konkrete forslag.
Et partnerskab består typisk af 5-7 repræsentanter, hvoraf den lokale skole har to repræsentanter, mens resten repræsenterer lokale foreninger eller interessegrupper.

Gruppens deltagere
Åløkkekvarterets Grundejerforening og Hans Tausens Kirkes menighedsråd er med i partnerskabet for Åløkke og Havnen sammen med repræsentanter for Åløkkekvarterets Idrætsklub, Odense Sportscentrum, Gråbrødre Spejdergruppe og Dynamo (hus for nycirkus og scenekunst på Byens Ø).

25. april mødtes grundejerforeningen med skolen, hvor man blandt andet drøftede muligheder for at regulere trafik omkring skolen.

I alt skal der holdes 5-6 partnerskabsmøder og hele processen om fordeling af midlerne fra Velfærdens Fundament styres af borgmesterforvaltningen.

Hans Faarup og
Axel Lund Henriksen