Millioner på vej til skov og skole

Åløkkeskoven i november. Foto: Hans Faarup

Takket være godt forarbejde og stor opbakning fra beboerne i spørgeskemaer er det lykkedes grundejerforeningen at skaffe en million kroner ekstra til at bevare og udvikle Åløkkeskoven.

(Artiklen blev bragt i 4. november 2022 i Kuréren 9-2022)

16,1 millioner kroner. Så mange penge er der på vej fra Odense Kommune til Åløkkeskolen og lokalområdet. Det vil sige Åløkkeskoven, “vores” side af havnen og Åløkkeskolens skoledistrikt, som nu også omfatter Gartnerbyen.

Aftalen blev 12. oktober godkendt af Odense Byråd, og er en del af det kommunale projekt “Velfærdens Fundament”.

Her er der dels sat mange penge af til renovering og udvikling af byens folkeskoler og dels skabt en pulje, hvor lokale foreninger har haft mulighed for at påvirke, hvad pengene skal bruges til.

Beboernes mening
I vores del af projektet, kaldet “Åløkke og Havnen” har Åløkkekvarterets Grundejerforening forhandlet os op fra 100.000 kroner til 1.140.000 kroner, fordi vi har taget direkte afsæt i den store spørgeskemaundersøgelse, hvor kvarterets beboere har stemt på, hvad man helst ville have penge til.

Undersøgelsen, som vi tidligere har omtalt i Kuréren, viste, at over 90 procent af beboerne i Åløkkekvarteret sætter adgang til og bevarelse af natur som højeste prioritet.

Bemærk, at vi taler om “natur”. Ikke “grønne områder”, der kan opfattes som parker og græsplæner.

Meget natur for pengene
Det flugter faktisk rigtig fint med, at et af hovedmålene for “Velfærdens Fundament” er at skabe bedre sammenhæng i og tilgang til lokalområdets natur, hvor der skal være fokus på biodiversitet og udvikling af dyrelivet.

De ord har været en ledetråd for vores forhandlinger med kommunen og det øvrige partnerskab i Velfærdens Fundament.

Igen og igen har vi fremhævet, at man får virkelig meget natur for pengene ved at bevare og udvikle Åløkkeskoven og forbedre sammenhængen med de nærliggende grønne områder ved Næsbyhoved Slotsbanke og Stavis Å-området.

Åløkkeskoven tæt på Bolbro Rende. Foto: Hans Faarup

Det kan der ske i skoven
Spørgeskemaundersøgelsen viste at vi, der bor på Åløkke-siden af havnen, har et stort ønske om at binde naturområderne ved Gartnerbyen, Åløkkevarteret og havnen sammen og skabe lettere adgang, så alle områder udnyttes bredt og aktivt.

I samarbejde med en landskabsarkitekt udarbejdes en helhedsplan for områdets grønne områder, der sikrer biodiversitet og udvikling af dyreliv samt skaber sammenhæng og indtænker nye måder at bruge naturen på. For eksempel ved at forbedre stisystemet og afmærke legeruter og vandreruter.

Der kunne etableres legemuligheder og opholdssteder langs ruterne med kort over sammenhængen mellem områderne fra Gartnerbyen til havnen.

Der kunne også sættes informationstavler op om dyrelivet, ligesom der ligger en idé om at markere indgangen til Åløkkeskoven fra havnen med en portal.

Sammenhæng med naboerne
I Tarup er der også dannet et partnerskab om Velfærdens Fundament, og beboerne dér har mange ønsker tilfælles med os i Åløkke.

De to grupper mødes derfor og taler sammen om, hvordan man kan binde det store grønne område mellem Åløkkeskoven, Stavis Å og havnen bedre sammen. For eksempel med afmærkede ruter.

Derfor er der også i Tarup-området afsat penge til ruter, som hører sammen med “vores” område.

Ruterne skal så vidt muligt tænkes sammen med de ruter, der planlægges i Paarup og Næsby.

Åløkkeskolens administrationsbygning skal vedligeholdes. Foto: Hans Faarup

Bedre gymnastiksal
Ud over pengene til at skabe større sammenhæng i de grønne områder, er der også sat midler af til et “hænge-ud”-mødested tæt ved havnen og City Campus samt en opgradering af Åløkkeskolens gymnastiksal, så den kan bruges til flere af lokalområdets arrangementer.

På Åløkkeskolen bliver en del af gang- og fællesarealerne moderniseret, så de indbyder til gruppearbejde, fordybelse og socialt samvær.

Det er meningen, at elever kan være med til at udforme de konkrete løsninger, og samtidig er det også tanken, at arealerne skal kunne bruges til andre ting, for eksempel forældre- og foreningsarrangementer, kulturelle arrangementer og workshops.

Sådan fordeles de 16,1 millioner
2,3 millioner kroner går til lokalområdet på denne måde:

 • Tilgængelighed og sammenhæng i den lokale natur: 1.140.000 kroner.
 • Opgradering af skolens gymnastiksal: 500.000 kroner.
 • Nyt levende mødested: 500.000 kroner.
 • Tilskud til renovering af parkouranlæg på havnen: 150.000 kroner.
 • 5 millioner kroner går til renovering af Åløkkeskolen på denne måde:
 • Multifunktionel udnyttelse af gang­arealer i den gamle bygning: 1.500.000 kroner.
 • Udnyttelse af reposer til nyt læringsmiljø: 1.300.000 kroner.
 • Opgradering af gang- og fællesareal i indskolingen: 100.000 kroner.
 • Indretning af udendørs læringsmiljø: 500.000 kroner.
 • Opgradering af skolegården: 500.000 kroner.
 • Opgradering af klasselokaler i den gamle bygning: 200.000 kroner.

8,8 millioner kroner går til vedligeholdelse af Åløkkeskolen:

 • Beklædning på administrationsbygningen, fuger og murværk i den gamle bygning, lofter, gulve og maling af udvalgte klasselokaler samt tag over gymnastiksal.

Tidsplan for skoven
Søren Toft Jepsen fra Åløkkeskolen og Axel Lund Henriksen fra Åløkkekvarterets Grundejerforening er lokale kontaktpersoner i arbejdsgruppen, eller partnerskabet, som kommunen kalder det.

Gruppen er allerede i fuld gang med at finde ud af, hvordan de 1.140.000 millioner kroner bedst anvendes i og omkring Åløkkeskoven. Det kan for eksempel dreje sig om anlæg af nye stier, renovering af broer, afmærkning af ruter og lignende.

Planlægningen varer frem til februar 2024. Vi vil i Kuréren løbende orientere om, hvor langt man er nået.

Arbejdet med at udføre planerne skal finde sted fra marts til maj 2024.

Tidsplan for skolen
Modernisering af Åløkkeskolen planlægges frem til september næste år.

Arbejdet udføres hen over vinteren 2023-2024, så de forbedrede gangarealer, reposer, fællesarealer og indendørs læringsmiljø samt opgraderingen af skolegården og af den gamle bygning skal kunne tages i brug maj 2024.

Arbejdet med vedligeholdelse af Åløkkeskolen går i gang til marts næste år, så den nye beklædning på administrationsbygningen (Ålympen), de nyfugede mure samt de malede lofter, gulve og klasselokaler skal være færdige til brug efter sommerferien.

Taget over gymnastiksalen bliver renoveret fra juni til oktober og skal kunne tages i brug til november næste år.

Axel Lund Henriksen og Hans Faarup
Åløkkekvarterets Grundejerforening